Ludwik Kowalski

O mnie

Ludwik Kowalski, urodzony w roku 1931 w Warszawie, jest emerytowanym profesorem fizyki mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Rodzice jego, polscy komuniści, wyemigrowali z nim do Związku Radzieckiego w roku 1932. Sześć lat później ojciec jego został aresztowany i zesłany na Kolyme, gdzie zmarł dwa lata później.

W roku 1946 Ludwik Kowalski powrócił wraz z matką do Polski. W 1956 roku, po ukończeniu Politechniki Warszawskiej, wyjechał na aspiranturę do Francji, gdzie zdobył doktorat, w dziedzinie fizyki jądrowej. W roku 1963 wrócił do Polski by prowadzić prace badawcze na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka miesięcy później wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam na stałe się osiedlił. Jest on autorem i współautorem ponad setki publikacji naukowych i pedagogicznych.

Jego powikłane życie, w czterech krajach świata, opisane jest w "Pamiętniku Byłego Komunisty." Dokument ten, przetłumaczony został z języka angielskiego przez Dorotę Tukaj, istnieje w dwóch formatach:

a) Książka tradycyjna (135 stron) -Polskie wydawnictwo Iota Unum,
2013, (ISBN 978-83-63710-03-3),

http://www.bn.org.pl/zbiory/egzemplarz-obowiazkowy/wykaz-bibliotek-uprawnionych-do-otrzymywania-bibliotecznych-egzemplarzy-obowiazkowych

b) Książka cyfrowa 2014 Wydawnictwo Psychoskok, (ISBN 978-83-7900-185-9 )

Oryginały pamiętników o które książka jest oparta, przechowywane są we wschodnio-europejskim archiwum historycznym, Stanford University.

Pisanie tej książki było obowiązkiem moralnym autora, wobec rodziców, wobec innych ofiar stalinizmu i wobec Polski.

Cześć dochodów ze sprzedaży jest automatycznie przekazywana na usługi sierocińca „Nasz Dom" w Warszawie. Podobnie jak były minister spraw zagranicznych, Bronisław Geremek, którego Ludwik Kowalski dobrze pamięta, był wychowankiem „Naszego Domu.”